Nordsjællandskredsen er en valgkredse for områdets lokalafdelinger, der har til opgave at vælge repræsentanter til landsstyrelsen.

Kredsen har en koordinerende funktion mellem lokalafdelingerne og landsforeningen med henblik på at virkeliggøre foreningens formål inden for kredsens geografiske område.

Følgende lokalafdelinger indgår i kredsen:

Allerød

Egedal

Fredensborg

Frederikssund

Furesø

Halsnæs

Helsingør

Hillerød

Rudersdal